Epigenetic driver mutations in ARID1A shape cancer immune phenotype and immunotherapy
Gaopeng Li, Weimin Wang, Yajia Zhang, Marcin Cieślik, Jipeng Guo, Mengyao Tan, Michael D Green, Heng Lin, Shuang Wei, Jiajia Zhou, Xiaojun Jing, Linda Vatan, Lili Zhao, Benjamin Bitler, Rugang Zhang, Kathleen R Cho, Yali Dou, Ilona Kryczek, Timothy A Chan, David Huntsman, Arul Chinnaiyan, Weiping Zou
Menin inhibitor MI-3454 induces remission in MLL1-rearranged and NPM1-mutated models of leukemia
Szymon Klossowski, Hongzhi Miao, Katarzyna Kempinska, Tao Wu, Trupta Purohit, EunGi Kim, Brian M Linhares, Dong Chen, Gloria Jih, Eric Perkey, Huang Huang, Miao He, Bo Wen, Yi Wang, Ke Yu, Stanley Chun-Wei Lee, Gwenn Danet-Desnoyers, Winifred Trotman, Malathi Kandarpa, Anitria Cotton, Omar Abdel-Wahab, Hongwei Lei, Yali Dou, Monica Guzman, Luke Peterson, Tanja Gruber, Sarah Choi, Duxin Sun, Pingda Ren, Lian-Sheng Li, Yi Liu, Francis Burrows, Ivan Maillard, Tomasz Cierpicki, Jolanta Grembecka
Author Correction: HuR regulates telomerase activity through TERC methylation
Hao Tang, Hu Wang, Xiaolei Cheng, Xiuqin Fan, Fan Yang, Mengmeng Zhang, Yanlian Chen, Yuyang Tian, Cihang Liu, Dongxing Shao, Bin Jiang, Yali Dou, Yusheng Cong, Junyue Xing, Xiaotian Zhang, Xia Yi, Zhou Songyang, Wenbin Ma, Yong Zhao, Wengong Wang, Jinbiao Ma, Myriam Gorospe, Zhenyu Ju
HuR regulates telomerase activity through TERC methylation
Hao Tang, Hu Wang, Xiaolei Cheng, Xiuqin Fan, Fan Yang, Mengmeng Zhang, Yanlian Chen, Yuyang Tian, Cihang Liu, Dongxing Shao, Bin Jiang, Yali Dou, Yusheng Cong, Junyue Xing, Xiaotian Zhang, Xia Yi, Zhou Songyang, Wenbin Ma, Yong Zhao, Wengong Wang, Jinbiao Ma, Myriam Gorospe, Zhenyu Ju
RBPJ/CBF1 interacts with L3MBTL3/MBT1 to promote repression of Notch signaling via histone demethylase KDM1A/LSD1
Tao Xu, Sung‐Soo Park, Benedetto Daniele Giaimo, Daniel Hall, Francesca Ferrante, Diana M Ho, Kazuya Hori, Lucas Anhezini, Iris Ertl, Marek Bartkuhn, Honglai Zhang, Eléna Milon, Kimberly Ha, Kevin P Conlon, Rork Kuick, Brandon Govindarajoo, Yang Zhang, Yuqing Sun, Yali Dou, Venkatesha Basrur, Kojo SJ Elenitoba‐Johnson, Alexey Nesvizhskii, Julian Ceron, Cheng-yu Lee, Tilman Borggrefe, Rhett A Kovall, Jean-Francois Rual
Load more…