Landscape of Intercellular Crosstalk in Healthy and NASH Liver Revealed by Single-Cell Secretome Gene Analysis
Xuelian Xiong, Henry Kuang, Sahar Ansari, Tongyu Liu, Jianke Gong, Shuai Wang, Xuyun Zhao, Yewei Ji, Chuan Li, Liang Guo, Linkang Zhou, Zhimin Chen, Paola Leon-Mimila, Meng Ting Chung, Katsuo Kurabayashi, Judy Opp, Francisco Campos-Pérez, Hugo Villamil-Ramírez, Samuel Canizales-Quinteros, Robert Lyons, Carey N Lumeng, Beiyan Zhou, Ling Qi, Adriana Huertas-Vazquez, Aldons J Lusis, XZ Shawn Xu, Siming Li, Yonghao Yu, Jun Z Li, Jiandie Lin
Load more…